Applisil

Kontrolní jednotka Flowmatic Lite

Video ke kontrolní jednotce >>>

Zde se můžete podívat na ukázkové video ke kontrolní jednotce Flowmatic Lite

AppliSil Flowmatic

Specifikace

Flowmatic Lite je základní kontrolní jednotka, která řídí dávkovací čerpadlo a zobrazuje měřený průtok.

 Jednotku je možné umístit v kabině nebo kdekoliv jinde, kde je vhodné kontrolovat průběh dávkování. V základním režimu se Flowmatic Lite ovládá tlačítky + a – pro nastavení výkonu motoru a tlačítkem START/STOP pro zapnutí a vypnutí dávkování. Na displeji je zobrazen nastavený výkon v procentech. Pokud k jednotce připojíme vrtulkový průtokoměr, kdykoliv je naměřen nějaký průtok, displej se přepne do zobrazení měřeného průtoku. Nechybí zde ani možnost využití externího ovládání signálem 12 V, volným kontaktem spínače nebo připojení jiného aktivního prvku, např. indukčního snímače.

Tento jednoduchý systém kontrolní jednotky Flowmatic Lite nahrazuje zastaralé analogové systémy, navíc však nabízí možnost měření průtoku, přehledný displej, menší rozměry a větší výkon.   

Kontrolní jednotka Flowmatic Lite je cenově dostupná varianta, která je uživatelsky mnohem efektivnější než většina analogových systémů.

K aplikátorům Applisil je dodávaná jako součást kompletních systémů, které obsahuje naše nabídka.